субота, 13 лютого 2016 р.

Анотація

                                             
Магія слова

Розум виховується розумом, 

совість - совістю,

а творчість - творчістю...Сизко Т.М.
Формування креативної компетентності учнів на уроках української мови й літератури. –  Миколаївка,  2016. – 7 с.

В роботі висвітлено актуальність, перспективність, провідну педагогічну ідею, практичну значущість, теоретичне обгрунтування та наукову достовірність досвіду. 
Розглядаються особливості формування креативної компетентності учнів. Порушена проблема, яка гостро стоїть у сучасній освіті. Увага звертається на розвиток творчих можливостей особистості, створення умов для її творчої пошукової,  дослідницької реалізації.
Подано поради, як  розкрити  неповторність, самобутність, творчу індивідуальність.
Пояснено, що передбачає креативне навчання. Які завдання повинен ставити перед собою вчитель.
Описано методи та прийоми, що сприяють формуванню креативної  особистості; результативність роботи.
Показано, як реалізувати проблеми формування креативної компетентності учнів на уроках української мови й літератури.
Досвід узагальнено описом, буклетом, презентацією; елементи досвіду опубліковано в збірнику "Актуальні тенденції викладання української літератури" (2013 р., м. Бердянськ); розглядався на районному МО, був використаний як доповідь на Першому регіональному семінарі "Актуальні тенденції викладання української літератури".
Робота адресована широкому колу лінгвістів. Матеріал може бути використаний учителями української мови й літератури, класними керівниками.